Bij voldoende belangstelling geef ik regelmatig workshops Onderwatervideografie i.s.m. Onderwaterhuis.nl in Oud-Gastel. In deze workshop ligt de nadruk op het in beeld brengen van verhalen en wat minder op de techniek (camera’s e.d. worden niet behandeld). Het gaat er om met minimale inzet jouw films naar een hoger niveau te tillen. Compositie, camerastandpunten, beeldtaal e.d. zijn onderwerpen die behandeld worden.


De workshop duurt 1 dagdeel (4 uur). Tijdens de workshop krijgen de deelnemers een aantal opdrachten die ter plaatse worden uitgevoerd en die een toevoeging vormen op de behandelde leerstof. Een camera hoeft niet te worden meegenomen!


Voor meer informatie en beschikbare data kijk je op de website van ONDERWATERHUIS.NL:

https://www.onderwaterhuis.nl/workshop-onderwatervideo


Onderwatervideografie

Copyright @ 2022 | info@ronaldfaber.nl

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Ronald Faber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud of gebruik van deze website.


CONTACT

Telefoon: +31 (0) 6 152 53 718

E-mail:  info@ronaldfaber.nl

KVK 20060698

Follow With Us
Startpagina Producties Cursussen & Workshops Lezingen

R O N A L D   F A B E R

O N D E R W A T E R   &   D R O N E V I D E O G R A A F

Mail: info@ronaldfaber.nl?cc=ronaldfaber@kpnmail.nl&subject=Reactie website