Home VISIE WERKWIJZE PRESENTATIES CREDITS

R O N A L D   F A B E R

© 2021 | RONALD FABER FILMPRODUKTIES


PRESENTATIES


Op zelfstandige basis geef ik regelmatig lezingen en presentaties over onderwatervideografie in de meest brede zin. Daarnaast ben ik altijd genegen een Q&A te geven bij de vertoning van één van mijn films. Ook geef ik presentaties over de totstandkoming van de diverse filmproducties. Hierbij wordt een inkijkje gegeven in de productie, problemen en uitdagingen die gemoeid zijn met het maken van een natuurfilm en/of documentaire.


Ter illustratie: na aanleiding van de film 'De Levende Delta' gaf ik drukbezochte presentaties over 'The Making of ...' in samenwerking met Staatsbosbeheer, IVN, op het fotofestival 'Nature Talks' en voor natuurorganisaties en Q&A's op het Wildlife Film Festival Rotterdam 2017 én 2019 en Film By The Sea 2020 in Vlissingen.DOCENT


Ik sta als docent ingeschreven in het register van het 'Centraal Register Kort Beroepsonderwijs', kortweg CRKBO. In dit register staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Inschrijving is mogelijk na een uitgebreide audit uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.


Als docent en auteur ben ik verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de cursistenbegeleiding van de opleidingen ‘DRONE FOTO-, EN VIDEOGRAFIE’, ‘VIDEOMONTAGE & BEELDBEWERKING’ en ‘FENG SHUI’. Deze opleidingen worden aangeboden via het ‘Centrum voor Afstandsonderwijs’ in België en de ‘Ondernemersschool NHOC’ in Nederland.

Voor de Nederlandse Onderwatersport Bond NOB ben ik nauw betrokken bij het schrijven en samenstellen van de specialisatie 'onderwatervideografie basis'. Deze specialisatie is met name bedoeld voor de beginnende onderwaterfilmer die, uitgerust met een Action Cam of compact camera, de schoonheid van de onderwaterwereld in beeld probeert te brengen.


Voor Onderwaterhuis.NL, Europa's grootste onderwaterfotografie-, en videospecialist, geef ik regelmatig workshops 'Onderwatervideografie'. In deze workshop probeer ik de deelnemers op weg te helpen de kwaliteit van hun (onderwater) video's te verbeteren. Tijdens deze workshop komen zowel de vorm als inhoud van films ter sprake. Hoe verwerk je audio in je film en hoe monteer je alles aan elkaar?

De workshop 'onderwatervideografie' is met name geschikt voor onderwaterfilmers die gebruik maken van een Action Cam of Compact camera! In de workshop komt de werking van gebruikte specifieke camera's niet aan bod maar worden wel universele technieken behandeld. Deze workshops vinden plaats in het cursuslokaal van Onderwaterhuis.NL te Oud-Gastel (afslag A17).