Eind jaren negentig kregen we in het westen te maken met een fenomeen; “Feng Shui” genaamd. De media stortte zich massaal op deze exotische leer die geluk, welvaart, gezondheid en voorspoed beloofde, simpelweg door je woning volgens specifieke richtlijnen in te richten. Een weinig realistisch beeld!

Ik ben er van overtuigt dat de omgeving waarin je verblijft invloed heeft op je welzijn en welbevinden! Wanneer je jezelf prettig voelt dan sta je positief in het leven. Je hebt meer energie en een steviger wil om dingen te ondernemen. Op dat moment neem je dus het initiatief om veranderingen in je leven toe te laten. De zo ontstane kettingreactie van gebeurtenissen zou nooit hebben plaatsgevonden wanneer je uitgeblust in een fauteuil was blijven zitten. Elke verandering in je omgeving stimuleert een verandering in jezelf!


In die zin wil ik een lans breken voor Feng Shui. Mits op een juiste wijze toegepast, gecombineerd met een gezond verstand en met (vak)kennis betreffende inrichten en vormgeven, kan een goede, prettige, comfortabele en sfeervolle woon-, of werkomgeving worden gerealiseerd waarin mensen zich prettig en behaaglijk voelen. Zo’n omgeving vormt een stabiele fundering om opgewekt, geïnspireerd en initiatiefrijk in het leven te kunnen staan.


Als interieurontwerper kwam ik begin jaren negentig in aanraking met het fenomeen ‘Feng Shui’. Vreemd genoeg bleek deze, van oorsprong Chinese wijsheid, opvallend goed aan te sluiten bij mijn ideeën over hoe ruimtes in te richten en vorm te geven. Dit was voor mij aanleiding deze filosofie uitgebreid te gaan bestuderen en er over te gaan schrijven.

Sfeervol wonen met Feng Shui schreef ik om, in tegenstelling tot de vele vertalingen die de Nederlandse boekenmarkt overspoelde, de link te leggen tussen deze Chinese denkwijze en onze westerse wijze van omgaan met inrichting en vormgeving.


Overtuigd van de ideeën die schuil gaan in Feng Shui probeer ik met Feng Shui op de werkplek managers en directieleden een handvat aan te rijken hoe om te gaan met de inrichting van hun bedrijf. Door verkeerde keuzes in materialen, indelingen, kleuren en vormen wordt de productiviteit binnen ondernemingen geremd. Met de eenvoudige principes van Feng Shui te projecteren op het moderne bedrijf worden veel zogenoemde verborgen kosten geëlimineerd. De aanschafprijs van dit boek verdient zich in no time terug.


De Acht idealen van Feng Shuiis geschreven met het idee mensen hulp te bieden in hun zijn. Door de aanbevelingen van Feng Shui te projecteren op de omgeving waarmee we onszelf omringen ontstaat daarmee een interactieve relatie. Hierdoor worden mensen zich meer bewust van zichzelf en van de wereld om zich heen. Actie levert reactie op en een positieve attitude resulteert in een stimulerende en harmonieuze reactie van mens en omgeving.


Met 101 Woontips van de binnenhuisarchitect biedt ik een ieder die bezig is met inrichten en wonen een hulpje om hun doel te bereiken. Eenvoudige, praktische en vaak voor de hand liggende tips die een toegevoegde waarde voor je omgeving zijn. Niettemin blijken veel mensen onbekend te zijn met deze tips en worden ze vaan over het hoofd gezien. Honderd en één tips, door iedereen en vaak zonder veel kosten te gebruiken, die de kwaliteit van je inrichting verbeteren.


‘Helende Ruimten’ vormt een beschrijving van mijn ideeën over wonen en hoe om te gaan met de bewoonde omgeving. Het beschrijft de interactieve relatie die we met onze (woon)omgeving onderhouden en hoe de één de ander beïnvloed. De inhoud is een combinatie van Feng Shui, zen, wabi sabi en een nuchtere westerse kijk op wonen. Ze biedt ideeën en mogelijkheden hoe we de relatie met onze woonomgeving kunnen verbeteren en hoe dat zich positief weerspiegelen zal in ons dagelijkse leven.

Copyright @ 2022 | info@ronaldfaber.nl

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Ronald Faber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud of gebruik van deze website.


CONTACT

Telefoon: +31 (0) 6 152 53 718

E-mail:  info@ronaldfaber.nl

KVK 20060698

Follow With Us
Startpagina Producties Cursussen & Workshops Lezingen

R O N A L D   F A B E R

O N D E R W A T E R   &   D R O N E V I D E O G R A A F

Mail: info@ronaldfaber.nl?cc=ronaldfaber@kpnmail.nl&subject=Reactie website