Home VISIE WERKWIJZE PRESENTATIES CREDITS

R O N A L D   F A B E R

© 2021 | RONALD FABER FILMPRODUKTIES


In Nederland lijkt natuurbeleid zich voornamelijk te richten op het vernietigen van natuur binnen de wettelijke kaders. De stikstofcrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat alles verantwoord is, zolang je aan de gestelde getallen en normen voldoet. Het natuurbeleid richt zich veel minder op het herstel van de aangetaste natuur en de afname in biodiversiteit die daarmee gepaard gaat. Daar helpen we de natuur én onszelf niet mee. Natuurbeleid kan alleen succesvol kan zijn als er een breed draagvlak, zowel binnen de politiek als maatschappij, voor bestaat. Draagvlak wordt gecreëerd door het vertellen van verhalen over diezelfde natuur en film is daarvoor een uiterst effectief middel!


Mijn films en documentaires zijn mijn bescheiden bijdrage in een poging de publieke opinie over belangrijke thema’s, zoals natuur, klimaat en milieu, te beïnvloeden en bewustwording te creëren.